pátek 23. června 2017

Náš výlet

20.6. jsme se vydali na výlet do Archeoparku v Chotěbuzi. Dozvěděli jsme se, jak se žilo ve středověku. Odtud jsme pokračovali do Rybího domu, kde jsme viděli spoustu zajímavých ryb. Nejvíce jsme si užili lanovou dráhu. Odpoledne jsme se sešli opět ve škole a hráli jsme různé hry. Podle indícií jsme našli poklad, měli jsme diskotéku a kdo se nebál, mohl jít na stezku odvahy. Usnuli jsme velmi rychle. Bylo to super ! Foto zde:

čtvrtek 15. června 2017

Důležité datumy

20.6. - 21.6. - výlet
21.6. - výlet za odměnu
22.6. - Olympiáda - pozor na barvu oblečení
                              - po ukončení rozchod domů
26.6. - se vybírají učebnice
27.6. - se rozdávají učebnice
26.6. - 29.6. - výuka končí 11:35 h
30. 6. - ukončení po rozdání vysvědčení

pátek 9. června 2017

Test z AJ

Co mohu čekat ve velké testu 6. lekce?  Datum: 13.6, 300 %
Popis osob (tedy slovesa být a mít +př. jména, vousy, vlasy, atp.+ oblečení)
Př. On má na sobě, ona je, on má…
Přítomný čas průběhový
On/Ona/oni         ne/dělají něco právě teď.
Rozlišení př. času prostého/průběhového
Např. Oni mají kočku. Já se zrovna dívám na TV. Děláš si DÚ? – Ne, nedělám DÚ. Mamka chodí nakupovat v soboty. Dnes si kupuje tričko. Teď hrají fotbal na zahradě. Oni hrají každý den. Co právě děláš? Dívá se teď Lucy na DVD? Ona právě hraje tennis. Oni obvykle hrají fotbal. Já dnes nejdu do parku.

čtvrtek 8. června 2017

Prosba

Naše třídní hra je u konce. Chtěla bych opět obdarovat děti za jejich celoroční snahu. Jestli máte možnost dětem věnovat nějaké reklamní předměty nebo sehnat volné vstupenky někam apod., budeme velmi rádi. Děkuji

pondělí 5. června 2017

Třídní výlet - 20.6. - 21.6.


Dne 20.6. pojedeme do Archeoparku Chotěbuz. Sraz bude před školou v 6:45h. Odjezd autobusu bude v 7 h. Následně navštívíme Rybí dům. Zpět do školy se budeme vracet na oběd kolem 13 h. Po příjezdu bude rozchod domů. S sebou svačinu, pití, peníze na vlastní útratu.

pátek 2. června 2017

Závěrečná písemná práce z ČJ - 7.a 9.6.

Závěrečná písemná  práce se bude skládat ze dvou částí, slohové a gramatické.
středa - sloh
  - umět jasně vysvětlit pojem
  - znát některá přísloví, viz. sešit a umět je vysvětlit
 - co je to inzerát, reklama
 - umět napsat krátké vyprávění

pátek - gramatika - formou testu

 - psaní s- ,z - na začátku slov
 - předložky s,z
 - číslovky - druhy, psaní
 - zájmena - druhy, mě/mně, sebou/ s sebou, naší/ naši
 - shoda přísudku s podmětem
 - souvětí, psaní čárek, spojovací výrazy

Výtvarné techniky

Klára a Karolína si mají vzít na pondělí do výtvarných technik trička na batikování.