čtvrtek 27. dubna 2017

Den vody - video reklama

Den vody - společně jsme se s žáky zamysleli, proč se prodává voda v Pet láhvích. Dívali jsme se na video, kde bylo vysvětleno, kdo začal stáčet vodu do Petek a které firmy na nich nejvíce vydělávají.  Společně jsme se zamysleli, co je správné a děti natočily reklamy na téma : Pijte vodu z vodovodu a nekupujte Petky. Na videa se můžete podívat zde:
 Tyto reklamy měly veliký úspěch na Dni Země - ekokonferenci v tělocvičně. Podívejte se, jak jsou vaše děti tvůrčí :)

pátek 21. dubna 2017

Nové informace - výběr peněz

2.5. - nebudou obědy, nepůjde elektr. proud
11.5. - generálka vystoupení ke Dni matek ( během vyučování)
12.5. - Den matek - vystoupení v kulturním domě od 16 h

1.6.  - společné fotografování ( další termín 15.6.)
20.6. - školní výlet

Na školní potřeby (pracovní sešity) do 6. ročníku budu vybírat 500 Kč ( 493 Kč, 7 Kč do fondu).
Dále se bude vybírat na sešity a výkresy asi 260 Kč - dohromady tedy 760 Kč.
Tyto peníze musím od vás vybrat do poloviny června.

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bude ve školním roce
2016/2017 (v termínu  od 9. do 26. května 2017) provedeno výběrové
zjišťování výsledků na úrovni  5. a 9. ročníků ZŠ prostřednictvím
inspekčního systému elektronického testování (InspIS SET).

středa 19. dubna 2017

Den Země 20.4. - končíme čtvrtou vyučovací hodinou !

Zítra se budeme místo vyučování zabývat zdravou stravou. Každý žák má mít nějaký příspěvek k tomuto tématu. Do školy si vezmou pouze psací potřeby a svačinu.

úterý 18. dubna 2017

Školní výlet - 20.6.

Školní výlet bude 20.6.
Pojedeme už v 7 h nejdříve do Archeoparku v Chotěbuzi a potom navštívíme Rybí dům. Na oběd se vrátíme zpět do školy. Děti mají slíbené přespání ve škole, pokud budou hodní. Kdo bude mít kázeňské problémy, spát ve škole nebude. Podrobnější informace budou později, teď si poznačte hlavně termín : )

pondělí 10. dubna 2017

Kolovna


Po dobu rekonstrukce kolovny - není možno jezdit na kole do školy - škola nemá možnost zajistit bezpečné odložení kol.

pátek 7. dubna 2017

Nakresli výkres o víkendu a dostaneš 1

Nakresli reklamní plakát, aby lidé nevyhazovali staré nepotřebné elektrické přístroje do popelnice či kontejneru na směsný odpad a ani do přírody, ale odvezli je do sběrného dvora.
Pro inspiraci se podívej na www.yutube.com   - dokola cesta věcí - díl lednice

Dopravní výchova

Milí žáci, většina z vás už má za sebou jízdu zručnosti, ale ještě nás čekají testy. Kdo bude mít chuť , může se podívat na stránky besipu a testy si natrénovat. Zde je odkaz